Ai Là Triệu Phú – Ai La Trieu Phu 2021 1.0.6 MOD APK ( Unlimited Money )

Ai Là Triệu Phú - Ai La Trieu Phu 2021 1.0.6 screenshots 1

 

Ai Là Triệu Phú – Ai La Trieu Phu 2021 APK MOD (Unlimited Money) Free Download for Android 

Hello, Friends, Are you searching for a good game Like Ai Là Triệu Phú – Ai La Trieu Phu 2021 Here you can find lots of MOD games for fully free and secure way and it’s also an easy process to download from our website after download you will find an apk file that can be installed easily whenever you want

Some Information About the APP Ai Là Triệu Phú – Ai La Trieu Phu 2021 latest version (Unlimited Everything)

 

NAME VALUE
Game Title : Ai Là Triệu Phú – Ai La Trieu Phu 2021
MOD Offered By : Respective Dev
Last Updated : 1 Day Ago
Installs :  
Category : APK
Requirement : Android 4.4+
App ID : com.dtcstudio.ailatrieuphu

 

How to install Ai Là Triệu Phú – Ai La Trieu Phu 2021 MOD APK file?

 1. Install downloaded ( Ai Là Triệu Phú – Ai La Trieu Phu 2021 ) MOD APK file
 2. Extract and copy folder “ com.dtcstudio.ailatrieuphu ” to “Android/Obb/”
 3. Start the app and enjoy
 4. All Done

Changelog/Update:

  • 100% Safe & Secure
  • Ai Là Triệu Phú – Ai La Trieu Phu 2021 added new version for android
  • Modded link update also fix error
  • New mod Premium features added
  • New Mod Game Update
  • Bug Fixed
  • Fast Downloading
  • No Virus

Bạn không có điều kiện tham gia chương trình truyền hình thực tế: Ai là triệu phú ?? Vậy Ai là triệu phú game mô phỏng sẽ giúp bạn thử 1 lần ngồi ghế nóng chơi gameshow.

Với các câu hỏi được cập nhật liên tục từ hệ thống, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác ngồi ghế nóng như trong chương trình:

– Bạn sẽ phải trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm trí tuệ và kiến thức sâu rộng với 3 mốc quan trọng 5, 10, 15. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn và độ khó sẽ tăng dần qua các câu. Mỗi câu hỏi bạn phải trả lời trong 30 giây.

– Trong game bạn có 4 quyền trợ giúp sau:
* Lựa chọn 50/50.
* Hỏi ý kiến khán giả.
* Gọi điện thoại cho người thân.
* Hỏi tổ tư vấn tại chỗ.

– Bạn có quyền lựa chọn người dẫn chương trình: Lại Văn Sâm, Phan Đăng, cô giáo Thảo.
– Hệ thống cập nhật câu hỏi liên tục và mới nhất.
– Thiết kế đẹp mắt, dễ chơi. Hiệu ứng âm thanh như trong thực tế.

Chúc bạn chơi game Ai la trieu phu 2021 vui vẻ và thư giãn! You are not eligible to participate in the reality TV show: Who is a millionaire ?? So Who is a Millionaire simulation game will help you try a hot seat playing gameshow 1 time.

With questions that are constantly updated from the system, you will have the opportunity to experience the feeling of hot seats as in the program:

– You will have to answer 15 extensive knowledge and intelligence multiple choice questions with 3 important milestones 5, 10, 15. Each question has 4 options and the difficulty will increase gradually through the questions. Each question you have to answer in 30 seconds.

– In the game you have 4 rights to help:
* 50/50 choice.
* Consult audience.
* Call relatives.
* Ask an onsite consultant team.

– You have the right to choose the host: Lai Van Sam, Phan Dang, teacher Thao.
– The system updates continuously and latest questions.
– Nice design, easy to play. Sound effects as in reality.

Wishing you a fun and relaxing Ai Chieu 2021 game! Sửa lỗi không cập nhật câu hỏi khi bắt đầu chơi.

Leave a Comment