Chiến Thần Kỷ Nguyên (Full) 1.0.0 MOD APK ( Unlimited Money )

Hello, Friends, Are you searching for a good game Like Chiến Thần Kỷ Nguyên (Full) Here you can find lots of MOD games for fully free and secure way and it’s also an easy process to download from our website after download you will find an apk file that can be installed easily whenever you want

Chiến Thần Kỷ Nguyên (Full) APK MOD (Unlimited Money) Free Download for Android 

Chiến Thần Kỷ Nguyên (Full) 1.0.0 screenshots 1

Some Information About the APP Chiến Thần Kỷ Nguyên (Full) latest version (Unlimited Everything)

 

NAME VALUE
Game Title : Chiến Thần Kỷ Nguyên (Full)
MOD Offered By : Respective Dev
Last Updated : 1 Day Ago
Installs :  
Category : APK
Requirement : Android 5.0+
App ID : com.vtcmobile.chienthankynguyen

 

How to install Chiến Thần Kỷ Nguyên (Full) MOD APK file?

 1. Install downloaded ( Chiến Thần Kỷ Nguyên (Full) ) MOD APK file
 2. Extract and copy folder “ com.vtcmobile.chienthankynguyen ” to “Android/Obb/”
 3. Start the app and enjoy
 4. All Done

Changelog/Update:

  • 100% Safe & Secure
  • Chiến Thần Kỷ Nguyên (Full) added new version for android
  • Modded link update also fix error
  • New mod Premium features added
  • New Mod Game Update
  • Bug Fixed
  • Fast Downloading
  • No Virus

Chiến Thần Kỷ Nguyên VTC – Game nhập vai phong cách đồ hoạ Châu Âu – Hiệu triệu các chiến binh cùng tham gia cuộc hỗn chiến máu lửa, oanh tạc xưng Đế tại các bảng phong thần của Game.

TOP TÍNH NĂNG HAY CỦA GAME
NHẬP VAI 5 CLASS – NGŨ HỆ TƯƠNG KHẮC
Game nhập vai đồ hoạ 3D Á – Âu với 5 hệ phái mới lạ: Chiến Pháp, Linh Kiếm, Pháo Sư, Triệu Hồi và Long Quyền (mới). Mỗi hệ phái có độ khó khác nhau, do đặc thù nội tại của hệ phái, kết hợp kỹ năng riêng của từng hệ phái, tạo ra sự tương sinh – tương khắc.

NGỰ LONG KHÔNG CHIẾN
Đỉnh cao không chiến PVP – Vào Game, mỗi người sẽ ngẫu nhiên nhận được một trứng Rồng, được phân loại theo các nguyên tố: Lửa – Băng – Lôi – Hư. Trứng sau khi được ấp sẽ hóa Rồng, người chơi dùng tính năng Ngự Long “cưỡi rồng” vào trận doanh tham gia chiến đấu.

VOTE ADMIN TRÚNG MỸ NỮ
Tại Game Chiến Thần, điểm cực đặc biệt là hình ảnh đại diện Mỹ Nữ được lấy hình ảnh từ các Admin xinh đẹp làm thẻ nhân vật trong game. Mỹ nữ như một hệ thống idol – có hệ thống bình chọn vote, nuôi idol như 1 tính năng social nhỏ.

TẶNG FREE VIP 4, CÀY CHAY LÊN MAX VIP VĨNH VIỄN
Chỉ cần cày cuốc thăng cấp level, đạt mốc nhất định sẽ lên VIP tương xứng với đặc quyền cực ưu ái, cực xứng tầm.

ĐĂNG NHẬP 14 NGÀY – NHẬN THỜI TRANG LIÊN TỤC
CHUỖI UPDATE (MỚI) – CAM KẾT GAMEPLAY LÂU DÀI CHO NGƯỜI CHƠI:
Chiến trường Ma Tộc Xâm Nhập
Hoạt động Mật Lệnh Thượng Cổ
Thức tỉnh ma Vương
Thượng Cổ Phong Ấn
Xâm nhập Vực Sâu
Đoạt Thần Ma Khí
Hệ thống Ngự Long
Tính năng Chuyển Phái
Kết hôn phiên bản mới
Class Long Quyền update (mới)
Chiến trường Cửu Tầng Tháp
Tinh Vực Tranh Bá
Thánh Vật
Tiên Kiếm

Hãy cùng TẢI GAME tham gia vào cuộc hành trình xưng Đế tại Chiến Thần Kỷ Nguyên ngay!!! War God of the Era VTC – Role-playing game with European graphic style – Summon warriors to join the bloody melee, bombardment claiming to be Emperor at the deified tables of the Game.

TOP GOOD FEATURES OF GAME
Immersive 5 CLASS – DIFFERENT LANGUAGES
Eurasian 3D graphic role-playing game with 5 new classes: Chien Phap, Linh Kiem, Cannon Master, Summoning and Long Quyen (new). Each faction has different difficulty, due to the intrinsic characteristics of the faction, combining the skills of each faction, creating mutuality – incompatibility.

THE LONG DOESN’T FIGHT
Peak of PVP air combat – In the Game, each person will randomly receive a Dragon egg, classified by elements: Fire – Ice – Lightning – Void. After the egg is incubated, it will turn into a Dragon, players use the feature of “Riding a Dragon” into the battle to join the battle.

VOTE ADMIN WINNING WOMAN
At War God Game, a special point is that the image of the American female representative is taken from the beautiful Admin as the character card in the game. American women are like an idol system – there is a voting system, raising idols as a small social feature.

GIVE FREE VIP 4, GROW VEGETABLE TO MAX VIP FOREVER
Just plow hoes to level up, reaching a certain milestone will be VIP commensurate with extremely favorable privileges, extremely worthy.

LOG IN 14 DAYS – GET FASHION CONTINUOUSLY
UPDATE CHAIN ​​(NEW) – LONG-TERM GAMEPLAY COMMITMENT FOR PLAYERS:
Demon Invasion Battlefield
Ancient Secret Operations
Demon King Awakening
Ancient Seals
Infiltrate the Abyss
Conquer the Magic Spirit
Ngu Long System
Transgender Features
Married new version
Class Long Quyen update (new)
Nine Floor Tower Battlefield
Star Wars Battlegrounds
Relic
Fairy Sword

Let’s DOWNLOAD GAME join the journey to claim the Emperor at War God Era now!!! – Phái mới: Long Quyền
– Tính năng Chuyển Phái
– Chiến trường mới: Cửu Tầng Tháp
– Hệ thống Tinh Vực Tranh Bá:
+ Chiếm thành trì LSV nhận tài nguyên mỗi ngày
+ Tranh đoạt Boss Tinh Vực LSV
– Hệ thống Ảo Trang ( Trang bị cầu vồng )

Leave a Comment