Mimi a Líza: Adventúra pre deti (puzzle, logika) 2.0.2 MOD APK ( Unlimited Money )

Hello, Friends, Are you searching for a good game Like Mimi a Líza: Adventúra pre deti (puzzle, logika) Here you can find lots of MOD games for fully free and secure way and it’s also an easy process to download from our website after download you will find an apk file that can be installed easily whenever you want

Mimi a Líza: Adventúra pre deti (puzzle, logika) APK MOD (Unlimited Money) Free Download for Android 

Mimi a Líza: Adventúra pre deti (puzzle, logika) 2.0.2 screenshots 1

Some Information About the APP Mimi a Líza: Adventúra pre deti (puzzle, logika) latest version (Unlimited Everything)

 

NAME VALUE
Game Title : Mimi a Líza: Adventúra pre deti (puzzle, logika)
MOD Offered By : Respective Dev
Last Updated : 1 Day Ago
Installs :  
Category : APK
Requirement : Android 4.4+
App ID : com.ButterflyEffect.MimiaLiza

 

How to install Mimi a Líza: Adventúra pre deti (puzzle, logika) MOD APK file?

 1. Install downloaded ( Mimi a Líza: Adventúra pre deti (puzzle, logika) ) MOD APK file
 2. Extract and copy folder “ com.ButterflyEffect.MimiaLiza ” to “Android/Obb/”
 3. Start the app and enjoy
 4. All Done

Changelog/Update:

  • 100% Safe & Secure
  • Mimi a Líza: Adventúra pre deti (puzzle, logika) added new version for android
  • Modded link update also fix error
  • New mod Premium features added
  • New Mod Game Update
  • Bug Fixed
  • Fast Downloading
  • No Virus

Vydajte sa do sveta dvoch nerozlučných kamarátok s rozprávkovou atmosférou a magickou hudbou. Hra je určená všetkým rodičom, ktorým záleží na vzdelávaní svojich detí od útleho veku. Deti nájdu v hre nielen zábavu a mnohé hádanky, ale začnú vnímať aj kúzlo kamarátstva dvoch sympatických postavičiek.

👭Dve nerozlučné kamarátky
Deti môžu striedavo hrať ako za Mimi, tak aj za Lízu. Nerozlučné kamarátky spolupracujú pri riešení každého problému či hádanky spoločne. Jedna má oči stále zatvorené a druhá ich má otvorené dokorán, vďaka čomu deti získajú pohľad plný fantázie a dobrodružstva 🙂

📺Prostredie TV seriálu v interaktívnej podobe
Nechajte vaše deti ponoriť sa do sveta Mimi a Lízy. Mnohé lokality a postavy, ktoré poznáte zo seriálu a kníh, sú teraz prístupné v interaktívnej podobe. Skúste šiť s susedkami Krajčírkami, pomôžte pani Sladkej upiecť koláč alebo ozdobte vianočný stromček s Miminým ockom a Lízinou mamou.

🎓Výchovný a hodnotný obsah
Vaše deti sa budú v hre učiť rozoznávať tvary, precvičovať pamäť, vyhľadávať v interaktívnom prostredí potrebné predmety a rozlišovať zvuky. Vďaka hre si budú rozvíjať procesy myslenia, orientácie či empatie. Hra tiež zlepšuje motorické schopnosti a obohacuje dieťa o mnohé vedomosti o okolitom svete. To všetko príjemnou a zábavnou formou s profesionálnym ozvučením a grafikou.

Privacy Policy
Facebook Mimi a Líza Embark on a world of two inseparable friends with a fairytale atmosphere and magical music. The game is intended for all parents who care about educating their children from an early age. Children will not only find fun and many puzzles in the game, but they will also begin to perceive the magic of the friendship of two nice characters.

👭Two inseparable friends
Children can take turns playing for both Mimi and Lisa. Inseparable friends work together to solve every problem or riddle together. One has her eyes still closed and the other has them wide open, thanks to which the children will get a look full of fantasy and adventure 🙂

📺Interactive TV series environment
Let your children immerse themselves in the world of Mimi and Lisa. Many of the locations and characters you know from the series and books are now accessible in an interactive way. Try sewing with the tailors’ neighbors, help Mrs. Sladká to bake a cake or decorate the Christmas tree with Mama’s father and Lízina’s mother.

🎓Educational and valuable content
In the game, your children will learn to recognize shapes, practice memory, search for the necessary objects in an interactive environment and distinguish sounds. Thanks to the game, they will develop processes of thinking, orientation or empathy. The game also improves motor skills and enriches the child with a lot of knowledge about the world around him. All this in a pleasant and fun way with professional sound and graphics.

Privacy Policy
Facebook Mimi and Lisa Opravené zobrazenie ikon menu

Leave a Comment