Tân Tru Thần Truyện 1.1.0 MOD APK ( Unlimited Money )

Hello, Friends, Are you searching for a good game Like Tân Tru Thần Truyện Here you can find lots of MOD games for fully free and secure way and it’s also an easy process to download from our website after download you will find an apk file that can be installed easily whenever you want

Tân Tru Thần Truyện APK MOD (Unlimited Money) Free Download for Android 

Tân Tru Thần Truyện 1.1.0 screenshots 1

Some Information About the APP Tân Tru Thần Truyện latest version (Unlimited Everything)

 

NAME VALUE
Game Title : Tân Tru Thần Truyện
MOD Offered By : Respective Dev
Last Updated : 1 Day Ago
Installs :  
Category : APK
Requirement : Android 4.1+
App ID : com.xxqy.gs

 

How to install Tân Tru Thần Truyện MOD APK file?

 1. Install downloaded ( Tân Tru Thần Truyện ) MOD APK file
 2. Extract and copy folder “ com.xxqy.gs ” to “Android/Obb/”
 3. Start the app and enjoy
 4. All Done

Changelog/Update:

  • 100% Safe & Secure
  • Tân Tru Thần Truyện added new version for android
  • Modded link update also fix error
  • New mod Premium features added
  • New Mod Game Update
  • Bug Fixed
  • Fast Downloading
  • No Virus

cập nhật phiên bản mới “Phù Đồ Ma Tông” 2 phái mới ‘Địa Tạng” “Hoa Linh” câu chuyện giữa Phật và Yêu, giữa họ đã có bí mật gì khiến họ mãi mãi không gặp được nhau? Địa Tạng sẵn sàng Ngịch Thiên Cải Mệnh vì Hoa Linh
là tựa game mobile tiên hiệp, Cốt truyện đặc biệt, phong cách tu tiên, bản độ hoàn toàn mới, phí bản và 6 chức nghiệp, Kỹ năng đẹp mất, Thời trang bách biến, Thần khí chuyên thuộc, Thú cưỡi linh thu, Tu tiên tình lữ, Hãy cùng đến trải nghiệm!
2 phái mới ‘Địa Tạng” “Hoa Linh” chính thức ra mắt!

Cốt truyện :
Địa Tạng vốn là một tiểu tăng nhân, lạc vào Cửu Lệ U Đô bị ma nữ bắt, Hoa Linh nghe được tiếng cầu cứu và đã giải cứu thành công. Họ dần trở thành đôi bạn thân như hình với bóng.. Khi lớn lên, Hoa Linh cho Địa Tạng biết rằng mình là một hồ yêu, vì muốn trở thành phàm nhân,Nên đã sống ở đây từ lâu, Qua trăm năm tình cảm giữa họ đã rất sâu đậm, Kết thành phu thê, Chuyện này truyền đến tai Phật Tổ ngoài tam giới, Sau đó nhốt Hồ Yêu vào Cửu Tầng Yêu Lâu, Phong cấm ngàn năm, Địa Tạng nhiều lần đến cứu nhưng đều không thành công do có rất nhiều thiên thần canh gác và bị tước đi đạo hành , giáng thành người phàm, Vì muốn cứu thê tử nên bị tâm ma phản phế, Đoạ nhập ma đạo trở thành “Huyền Ma Võ Tăng”…
Link trang chủ :tt.mocgame.vn/webpage.html
Link Fanpage : www.facebook.com/TTmoc.vn updated the new version of “Buddha Ma Tong” 2 new sects ‘Eizong Tang’ “Hoa Linh” the story between Buddha and Love, what secret between them made them forever unable to meet each other. ? Jizhong is ready to defy Heaven for the sake of Hoa Linh
is a first-person mobile game, special plot, fairy style, completely new version, free version and 6 occupations, beautiful skills, universal fashion, specialized spirit , Linh Thu mount, Tu Tien love travel, Come experience!
2 new sects ‘Establishment’ and ‘Hoa Linh’ officially launched!

Plot :
Jizhong was originally a small monk, lost in Cuu Le U Do and was captured by a female ghost, Hoa Linh heard the call for help and was successfully rescued. They gradually became close friends like a picture and a shadow.. When growing up, Hoa Linh told Jizhuang that she was a lake demon, because she wanted to become a human, so she lived here for a long time, Through a hundred years of love The relationship between them was very deep, They became husband and wife, This story reached the ears of the Buddha outside the three worlds, Then locked Ho Yao in the Nine Floors of the Demon Pavilion, Forbidden for a thousand years, Jizhong came to save him many times but all failed. Due to the fact that there were many angels guarding and was stripped of his way of life, he became a mortal. Because he wanted to save his wife, he was betrayed by the devil’s mind. Entering the demonic path, he became “Huan Ma Vo Tang”…
Link to homepage: tt.mocgame.vn/webpage.html
Link Fanpage: www.facebook.com/TTmoc.vn

Leave a Comment